-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Akademia Przygody Przedszkole Miejskie nr 10
w Legionowie
ul. Broniewskiego 6,
05-120 Legionowo
tel./fax: (0-22) 774-45-91
e-mail: pm10leg@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Nowe zasady dyżuru wakacyjnego.
(Zam: 29.05.2020 r., godz. 08.31)

Informacja dla rodziców: dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 złotych.

W związku z sytuacją epidemiczną następują zmiany w organizacji dyżuru wakacyjnego w lipcu i sierpniu. Dla bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników przedszkola wszystkie placówki pełnią dyżury tylko dla swoich wychowanków. Przerwa w działaniu naszego Przedszkola została uzgodniona z Radą Rodziców w terminie 6 - 17.07.2020r.

Dzieci zapisane na dyżur w tym okresie w innych przedszkolach mogą być przyjęte do naszego Przedszkola do wyczerpania limitu miejsc, tzn. 72 dzieci. Organizacja opieki w czasie dyżuru wakacyjnego na dzień dzisiejszy planowana jest w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym.
Kontakt z dyrektorem mailowo: pm10leg@o2.pl lub telefonicznie 22 774 45 91.

Zapisanie na dyżur dziecka, które nie było zgłoszone możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy pozwoli na to limit miejsc i możliwości kadrowe Przedszkola.
Szczegółowe informacje o dyżurach w zakładce: Dla Rodziców - Nowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego.

Zasady zgłoszenia:

Potwierdzeniem korzystania z dyżuru wakacyjnego w przedszkolu jest wypełnienie, podpisanie i złożenie karty zapisu wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty za wyżywienie za deklarowany okres pobytu w terminie od 8 czerwca do 19 czerwca br. w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Karta zgłoszenia dostępna jest w systemie legionowo-dyzury.pzo.edu.pl, na stronie internetowej placówki oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Opłata za wyżywienie dokonywana jest na rachunek bankowy przedszkola. W treści przelewu należy wpisać „opłata za wyżywienie – dyżur wakacyjny 2020 imię i nazwisko dziecka”.

Stawka dzienna wynosi 8 złotych.

Dokumenty należy złożyć w wersji papierowej w przedszkolu lub przesłać skan lub zdjęcie tych dokumentów na adres e-mail przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za wyżywienie dokonaną w wyznaczonym terminie na dyżur wakacyjny a należnością wynikającą z obecności dziecka na dyżurze nastąpi do 30 września 2020 r. wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy wskazany przez rodzica w karcie zapisu dziecka na dyżur wakacyjny.

Brak zgłoszenia nieobecności dziecka w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.

B.Kaźmierczak

Wytworzył: Bogusława Kaźmierczak, data: 29.05.2020 r., godz. 08.38
Wprowadził: Bogusława Kaźmierczak, data: 29.05.2020 r., godz. 08.31
Ostatnia aktualizacja: Bogusława Kaźmierczak, data: 12.06.2020 r., godz. 08.32
Liczba odwiedzin: 436