Przedszkole Miejskie nr 10
w Legionowie

Ćwiczyć każdy może

W ramach Ogólnopolskiej Akcji "Ćwiczyć każdy może" nasze przedszkole uczestniczy w programie "Przedszkola w Ruchu".

RUCH W PRZEDSZKOLU

Obszar 1 - zajęcia edukacyjne.

W naszym przedszkolu w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, organizujemy zabawy ruchowe: orientacyjno - porządkowe,
z elementem równowagi, bieżne, z el. rzutu, celowania, toczenia, z el. skoku i podskoku. Ćwiczenia poranne i ćwiczenia gimnastyczne. Codziennie, przy sprzyjających warunkach dzieci bawią się w ogrodzie lub uczestniczą w wycieczkach. Dzieci bardzo lubią zabawy ruchowe, te organizowane w ogrodzie przedszkolnym, a także te organizowane w sali zajęć. Nauczyciele wykorzystują wiele pomocy m.in. chusty animacyjne, tunele, obręcze, szarfy, piłki. W ogrodzie przedszkolnym latem odbywają się ćwiczenia gimnastyczne i biegi z przeszkodami. Wykorzystujemy również sprzęt (przeplotnie, drabinki itp), który znajduje się w naszym ogrodzie. Raz w roku odbywa się również Miniolimpiada sportowa dla dzieci młodszych i starszych. Podczas zimy dzieci odpowiednio ubrane bawią się na śniegu.
Dzieci z najstarszych grup przygotowują się do corocznych biegów przedszkolaka, które odbędą się na Stadionie Miejskim. Już teraz zaczniemy przygotowywać się do biegu sztafetowego z pałeczką i do biegów indywidualnych.

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu


I ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH – METODA STACYJNA

Przybory: chorągiewki, bębenek, piłeczki, ławeczka, laski, woreczki, obręcz, skakanki, krążki, płyta CD z muzyką.

1. Marsz. – Dzieci maszerują w kole, ręce mają na bokach.
2. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zapamiętaj swoją parę”. – Dzieci dobierają się parami imają zapamiętać kto z kim stoi. Na znak podniesienia chorągiewki przez nauczycielkę dzieci biegają swobodnie wymijając się zręcznie. Na uderzenie w bębenek chwytają się za ręce i obracają się dookoła.
3. Skłony boczne „Zabawa z piłką”. – Dzieci w siadzie skrzyżnym, trzymają piłkę w lewej ręce (prawa ręka na kolanie) i przesuwają nią po podłodze z coraz dalszym skłonem w lewo, blisko siebie, dalej, coraz dalej, następnie wyprost, podanie piłki górą do drugiej ręki i dalej tak samo z drugą ręką.
4. Ćwiczenie tułowia – skłon w przód „Toczenie piłki”. – W staniu skłon w przód i toczenie piłki z ręki do ręki.
5. STACJA I – Slalom – Bieg slalomem miedzy czterema chorągiewkami ustawionymi w odległości 2 kroków – powrót marszem na swoje miejsce.
6. STACJA II – Pokonywanie przeszkód. – Pełzanie po ławeczce, zejście, czworakowanie miedzy laskami.
7. STACJA III – Rzut woreczkiem. – Dzieci rzucają woreczkiem do obręczy i wracają na swoje miejsce (rzuty w sposób dowolny).
8. STACJA IV – Ćwiczenie mięśni brzucha „Kołyska”. – Dzieci w leżeniu przodem kładą laski pod ugięte kolana i odbijają się stopami od podłogi.
9. STACJA V – Skoki przez skakankę. – Dowolne skoki przez skakankę.
10. STACJA VI – Ćwiczenie stóp „Przewracanie naleśników”. – W siadzie skulnym przewracanie krążków stopami bez pomagania rękami.
11. Taniec „Disco”. – Swobodna interpretacja ruchowa słuchanej muzyki.
12. Marsz dookoła Sali.

Opracowała: Aleksandra Bartkowska


II ZESTAW ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH

Przybory: plastikowe butelki wypełnione grochem – grzechotki

1. Zabawa orientacyjno -porządkowa „Kto umie słuchać?” – Dzieci biegają w rozsypce, bez potrącania. Na sygnał siad skrzyżny.
2. ćwiczenia rytmiczne z elementami skrętu. – Dzieci pobierają grzechotki i swobodnie poruszają nimi w górze, przed sobą, za sobą, wygrywając dowolne rytmy.
3. Skłon w przód „Przesuń butelkę”. – Ze stania przechodzenie do siadu klęcznego z coraz słabszym efektem dźwiękowym aż do leżenia z przesuwaniem przyboru przed sobą. Podnosząc się do wyprostu, grzechotanie coraz mocniejsze.
4. Ćwiczenie z elementem równowagi „Przełóż grzechotkę”. – Dzieci przekładają grzechotkę pod kolanem nogi wzniesionej.
5. Czworakowanie „Zabawa z grzechotką”. – Dzieci czworakują i przesuwają grzechotkę raz jedną, raz drugą ręką. Na sygnał wstają i wygrywają rytm w takcie 4/8 ręką.
6. Improwizacja ruchowa „Taniec”. Przy żywej muzyce dowolne ruchy z przyborem.
7. Ćwiczenie z elementem skrętu „Postaw grzechotkę, zabierz grzechotkę”. – W siadzie skrzyżnym jedna ręka stawia grzechotkę, a druga zabiera ją z drugiej strony i stawia – na zmianę.
8. Podskoki „Pajace”. – Dzieci robią rozkrok i zeskok z równoczesnym poruszaniem grzechotką.
9. Ćwiczenie przeciw płaskiej stopie „Toczenie butelki”. – Dzieci w siadzie skulnym, ręce oparte z boku – toczenie stopą grzechotki po podłodze (zmiana nóg).
10. Ćwiczenie oddechu „Dmuchaj w butelkę”. – W dowolnej pozycji dmuchanie w grzechotkę tak, by ją potoczyć do wyznaczonego miejsca.
11. Marsz „Wystukaj rytm”. – Dzieci maszerują i wystukują, uderzając w grzechotkę, podany przez nauczycielkę rytm.

Opracowała: Aleksandra BartkowskaObszar 3 - edukacja zdrowotna.

Przywiązujemy ogromną uwagę do zdrowego stylu życia. Promujemy wszystkie działania dotyczące zdrowego odżywiania się i aktywności ruchowej. Wiele zajęć prowadzonych systematycznie w grupach dotyczy realizacji tego zagadnienia.
W marcu bieżącego roku nasi przedstawiciele uczestniczyli w happeningu zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 3 w Legionowie pod hasłem „Razem bezpieczniej” promując zdrowe odżywianie i zdrowy sposób życia.
Realizujemy także program edukacyjny „Mamo, tato wolę wodę!” mający na celu promowania prawidłowych nawyków żywieniowych a w tym wypadku picia wody.

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu


I Scenariusz zajęcia

Temat: Kolorowy targ jesienią.

Cel:
• Uświadomienie konieczności właściwego odżywiania się
• Przybliżenie dzieciom warzyw i owoców jako składników obfitujących w witaminy
• Bezpieczny przemarsz na targowisko
• Dokonywanie właściwych wyborów przy zakupie warzyw i owoców
• Właściwa reakcja dzieci na polecenia nauczyciela

Metody pracy:
• Słowna – rozmowa
• Czynna – przemarsz na targowisko; zakup warzyw i owoców
• Oglądowa – oglądanie i wybór warzyw i owoców
Formy pracy:

• Z całą grupą
Przebieg zajęcia:

1. „Burza mózgu” – Co to są witaminy? Do czego służą- co nam dają? Gdzie się znajdują?
2. Zapoznanie dzieci z celem wycieczki: zakup dorodnych i zdrowych warzyw i owoców na targowisku.
3. Pogadanka na temat bezpiecznego poruszania się po drodze podczas przemarszu na targowisko i na samym targowisku.
4. Założenie kamizelek odblaskowych.
5. Przemarsz na targowisko.
6. Zakup warzyw i owoców – nazywanie ich np.: jabłka, buraki itd.
7. Powrót do przedszkola.
8. Ułożenie wybranych okazów w kąciku przyrody.
9. Zabawa ruchowa do piosenki „Witaminki”.

II Scenariusz zajęcia
Temat: Pyszne soki owocowo - warzywne
Cel:
• Nazywanie warzyw i owoców; dokonywanie oceny ich wyglądu; rozpoznawanie kształtu po dotyku
• Bezpieczne posługiwanie się urządzeniem elektrycznym „sokowirówka”
• Radość z wykonywanej pracy

Metody pracy:
• Słowna – rozmowa
• Czynna – działania dzieci
• Oglądowa – pokaz; wyciskanie soku z warzyw i owoców
Formy pracy:

• Z całą grupą
• Indywidualna
Przebieg:

1. Dyskusja z dziećmi na temat „Owoce i warzywa źródłem witamin”
2. Oglądanie zakupionych warzyw i owoców – porównywanie ich kształtu, koloru i wielkości.
3. Zabawa dydaktyczna „Jaki to owoc?” –rozpoznawanie owoców i warzyw po dotyku i zapachu.
4. Ustalenie zasad właściwego i bezpiecznego posługiwania się sokowirówką.
5. Ustalenie kolejności wykonywanych czynności podczas wyciskania soku.
- umycie warzyw, owoców i rąk
- założenie fartuszków i rękawiczek
- indywidualne wyciskanie soku
6. Wyciskanie soku.
7. Wspólna degustacja przygotowanego soku.
8. Śpiewanie piosenki „Na marchewki urodziny”
Scenariusze opracowała: Elżbieta Wiączek

Obszar 4 - kwalifikacje i doskonalenie nauczycieli.


Od marca 2014 jeden nauczyciel z Przedszkola Miejskiego nr 10 uczestniczy w szkoleniu: elementy gimnastyki korekcyjnej organizowanym przez MSCDN w Warszawie. Oprócz tego udział nauczycieli w różnorodnych szkoleniach z zakresu tańca i zajęć muzyczno-rytmicznych. Udział nauczycieli w konferencjach dotyczących edukacji zdrowotnej. Zaświadczenia w dokumentacji nauczycieli.RUCH POZA PRZEDSZKOLEM

Obszar 6 - zajęcia zorganizowane.

Od października 2013r. dwie grupy z naszego przedszkola – Biedronki i Muchomorki uczestniczą co miesiąc w zabawach sportowych organizowanych przez nauczycieli. Partnerem naszych zabaw są dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6. Nasze zawody sportowe organizowane są w Arenie Legionowo. Dzieci mają do dyspozycji piękną halę i aktywnie uczestniczą w atrakcyjnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportowe

Zajęcia sportoweI Scenariusz zajęć sportowych.
Przedszkole Miejskie nr 10
Data: 29.X.2013r.
Miejsce : Arena Legionowo
Uczestnicy: dzieci z grup V i VI, oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6
Czas trwania: 60 minut
Cele ogólne:
-Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej
- Ćwiczenie reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe,
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
- Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i skupienia uwagi,

Cele operacyjne:
- reaguje na polecenia nauczyciela, stara się dokładnie wykonywać ćwiczenia.
- doskonalą ruchy zamierzone przez naśladowanie,
- stara się biegać bez potrąceń,
- potrafi współpracować w grupie,
- przyjmuje właściwą postawę podczas określonych ćwiczeń

Przebieg zajęć:
1 konkurencja: bieg z piłką w parze
2 konkurencja: bieg do pachołka, przejście przez obręcz i powrót
3 konkurencja: przejście na czworakach przez obręcz trzymaną przez dzieci
4 konkurencja: toczenie piłki za pomocą laski gimnastycznej
5 konkurencja: przejście na czworakach pod rzędem dzieci
II Scenariusz zajęć sportowych.
Przedszkole Miejskie nr 10

Data: 19.XI.2013r.
Miejsce : Arena Legionowo
Uczestnicy: dzieci z grup V i VI, oraz dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 6
Czas trwania: 60 minut
Cele ogólne:
-Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej
- Ćwiczenie reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe,
- Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
- Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i skupienia uwagi,

Cele operacyjne:
- reaguje na polecenia nauczyciela, stara się dokładnie wykonywać ćwiczenia.
- doskonalą ruchy zamierzone przez naśladowanie,
- stara się biegać bez potrąceń,
- potrafi współpracować w grupie,
- przyjmuje właściwą postawę podczas określonych ćwiczeń

Przebieg zajęć:

1 konkurencja: bieg z woreczkiem na głowie
2 konkurencja: bieg do pachołka, przejście przez szarfę i powrót
3 konkurencja: rzut woreczkiem do obręczy
4 konkurencja: sztafeta z wykorzystaniem woreczków (rozkładanie i zbieranie ich na czas)
5 konkurencja: podawanie woreczka w rzędzie dołem i górą
Scenariusze opracowała Iwona Mikos

Obszar 7- zajęcia niezorganizowane.


10 marca 2014r. w Arenie Legionowo zorganizowany został III Przedszkolny Dzień Fair Play. Nasze przedszkole było jednym ze współorganizatorów tej imprezy, pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo.
Celem naszej zabawy jest propagowanie zasady bezpiecznego kibicowania i zasad fair play, rozwijanie sprawności ruchów, zręczności i zwinności, dawanie dzieciom satysfakcji z pokonywania trudności, rozwijanie w nich zamiłowania do udziału w imprezach sportowych i promowanie wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.
W przygotowanych sześciu konkurencjach udział wzięło po 12 zawodników z każdego przedszkola. Na nasze zaproszenie odpowiedziały wszystkie legionowski przedszkola. Atrakcją zawodów było spotkanie z koszykarzem Legii Warszawa Panem Andrzejem Paszkiewiczem, który uczył dzieci jak prawidłowo rzucać piłkę do kosza i pokazał kilka piłkarskich sztuczek. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe medale a przedszkola Puchary Fair Play. Za kibicowanie swoim drożynom wszystkie obecne na trybunach przedszkolaki dostały odznakę w nagrodę za kibicowanie Fair Play.


III Przedszkolny Dzień Fair Play

III Przedszkolny Dzień Fair Play

III Przedszkolny Dzień Fair Play

III Przedszkolny Dzień Fair PlayObszar 8 - aktywność w gronie rodziny.

Co roku organizujemy Festyn Rodzinny podczas którego organizujemy różnorodne zajęcia sprawnościowe. Podczas spotkań z najbliższymi członkami rodziny, proponujemy zabawy sportowe, zajęcia przy muzyce i konkursy sprawnościowe.

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu

Przedszkole w Ruchu