Przedszkole Miejskie nr 10
w Legionowie

Innowacje

W naszym przedszkolu realizujemy innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli naszego przedszkola.

*Tradycja, kultura, patriotyzm w edukacji teatralnej w przedszkolu
Od marca 2012 do czerwca 2014 realizowana była innowacja przygotowana przez Aleksandrę Bartkowską i Iwonę Mikos. Celem innowacji było zapewnienie dzieciom warunków dla prawidłowego rozwoju artystycznego, intelektualnego estetycznego, emocjonalnego i patriotycznego sprzyjającego rozwijaniu twórczej aktywności, samodzielności i kreatywności.

*Przedszkolaka wędrówki po Europie
Od listopada 2013r. realizowana jest innowacja przygotowana przez Małgorzatę Wojnicz-Zagrajek. Najważniejszym celem innowacji jest umożliwienie wychowankom Przedszkola Miejskiego nr 10 w Legionowie zapoznania się z ogólnymi zasadami funkcjonowania Unii Europejskiej, jej rolą oraz wybranymi państwami-członkami. W innowacji położono nacisk na przybliżenie dzieciom innych krajów członkowskich poprzez przedstawienie charakterystycznych dla nich elementów, ich kultury, tradycji, kuchni oraz dziedzictwa narodowego.

*Wspomaganie rozwoju mowy dziecka 3 letniego
W celu wspomagania rozwoju mowy dzieci najmłodszych w naszym przedszkolu wprowadzono w grudniu 2013r. innowację przygotowaną przez Ewę Szmyd. Innowacja polega na prowadzeniu z dziećmi codziennego cyklu ćwiczeń podczas wybranych zajęć edukacyjnych, poszerzając realizację podstawy programowej. Założeniem innowacji jest stymulacja rozwoju dzieci, wspomaganie ich w rozwoju społecznym poprzez umiejętność komunikowania się adekwatnie do swojego wieku. Zajęcia stymulują umiejętności językowe dzieci najmłodszych w naszym przedszkolu i skutecznie wspierają prowadzoną terapię logopedyczną.

*Jedz zdrowo i kolorowo...bo zdrowe odżywianie to ważne zadanie
Od października 2014r. wprowadzona została innowacja przygotowana przez Elwirę Rutkowską. Najważniejszym celem innowacji jest umożliwienie wychowankom Grupy Motylków zapoznania się z zasadami prawidłowego odżywiania się oraz kształtowanie właściwych zachowań, umiejętności i nawyków praktycznych.