Plastelinowe wyklejanki.

Data: 13.04.2021 r., godz. 00.00    118
My się wcale nie nudzimy, plasteliną się bawimy.