Nasze Przedszkole

Liczba odwiedzających: 2837

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Wandy Tomczyńskiej to siedmiooddziałowa placówka położona w centrum osiedla mieszkaniowego z dala od ruchliwych ulic. Przedszkole zlokalizowane jest w piętrowym, wolnostojącym budynku. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00. Wychowankowie w wieku od 3 do 6 lat korzystają z przestronnych i słonecznych sal zajęć i zabaw, wyposażonych w zabawki a także pomoce dydaktyczne spełniające standardy bezpieczeństwa. Placówka dysponuje własnym zapleczem kuchennym. Posiłki dla dzieci przygotowywane są na miejscu w oparciu o przepisy dotyczace zdrowego żywienia. Przedszkole posiada certyfikowany plac zabaw na którym zainstalowany jest sprzęt terenowy dostosowany do wieku dzieci. W palcówce zatrudnionych jest 13 nauczycieli, dwóch nauczycieli katechetów, dwóch specjalistów (psycholog i logopeda) oraz jeden nauczyciel języka angielskiego. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym. Przedszkole ukierunkowane jest na edukację ekologiczną, zdrowotną oraz artystyczną. Kształtuje u dzieci potrzebę świadomego uczestnictwa w działaniach proekologicznych i prozdrowotnych. Ponadto głownym założeniem jest budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola przez zapewnienie wysokiej jakości edukacji i tworzenie warunków do aktywności dziecka. Priorytetem działalności jest bezpieczeństwo wychowanków. Dbamy o rozwój talentów naszych podopiecznych. Corocznie organizowany jest przedszkolny festiwal Na jesienną nutę. Tradycją przedszkola jest organizowanie edukacji dzieci poprzez przygotowanie przedstawień teatralnych w wykonaniu przedszkolaków i nauczycieli oraz organizację Przeglądu Teatralnego dla wszystkich legionowskich przedszkoli. Cała społeczność przedszkola współpracuje z Fundacją Nasza Ziemia (należymy do klubów Fundacji). Jesteśmy stałym realizatorem różnorodnych programów o tematyce ekologicznej i zdrowotnej. Przedszkole wydało broszurę informacyjną na temat prawidłowej diety i zdrowego odżywiania, a od kilku lat wydawana jest gazetka przedszkolna "Super Dziesiąteczka". Nasi wychowankowie zdobyli wiele nagród w różnorodnych konkursach plastycznych, muzycznych oraz puzzlowych. Placówka posiada certyfikat: Zielona Flaga, Bezpieczne Przedszkole i Przedszkole w Ruchu. Nauczyciele realizują liczne własne innowancje i projekty wbogacające realizację podstawy programowej m.in. Quiz wiedzy o Fryderyku Chopinie dla przedstwaicieli legionowskich przedszkoli. Cyklicznie organizowane są Kolorowe dni w przedszkolu dostosowane do realizacji celów i zadań zawartch w Koncepcji naszego przedszkola. Duże znaczenie przywiązujemy do indywidualnego rozwoju dzieci, a także staramy się realizować oczekiwania całej społeczności przedszkolnej i lokalnej.

Historia placówki

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 6 lutego 1984 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Legionowo. Od roku 2008 przedszkole dysponuje 6 salami zajęć. W październiku 2010 roku oddany został nowy, bezpieczny plac zabaw, dostosowany do wieku przedszkolaków. Od 2017 roku prowadzony jest również oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3. W roku 2014 i 2016 przedszkole otrzymało Międzynarodowy Certyfikat Zielona Flaga. W październku otrzymało równiez Ogólnopolski Certyfikat Lider Bezpiecznych Przedszkoli. Od czerwca 2015 roku Patronką naszego przedszkola jest Wanda Tomczyńska. Żołnież AK, Honorowa Obywatelka Legionowa, Nauczycielka i wielka przyjaciółka dzieci i młodzieży.