Organizacja pracy w przedszkolu

Liczba odwiedzających: 2646
Nasz dzień

Ramowy rozkład dnia:

6:30 - 8:00

Dyżur w grupach. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, konstrukcyjne, gry i zabawy dydaktyczne rozwijajace myślenie, ćwiczenia usprawniające mowę dziecka.

8:00 - 8:30

Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne przygotowujące do posiłku.kids-2030268_640.jpg (56 KB)

8:30 - 9:00 I śniadanie                                                                                                                                                                                

9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne zorganizowanie przez nauczyciela.

10:00 - 10:45

Spacery, pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe w salach.

 

10:45 - 11:00

Przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne.

11:15 - 11:45 II śniadanie

11:45 - 13:30

Wyjście na spacery lub zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy samorzutne lub ukierunkowane przez nauczyciela.

13:30 - 14:00

Zabiegi higieniczne przygotowujące do obiadu.

14:00 - 14:30 Obiad

14:30 - 14:50

Czytanie przez nauczyciela w ramach akcji "Klub czytających przedszkoli".

14:50 - 17:00

Zabawy dowolne. Dyżur w grupach. Działania nauczyciela ukierunkowane na wzbogacenia indywidualnego rozwoju dziecka oraz utrwalenie jego umiejetności. Pobyt dzieci na śweżym powietrzu (przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych). Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne nauczycieli z rodzicami.

Zajęcia z logopedą i psychologiem odbywają się w ustalonych indywidualnie godzinach.