Nasza Patronka

Liczba odwiedzających: 2052
Wanda Tomczyńska

Wanda Tomczyńska.jpg (5 KB)      Po 30 latach działalności Przedszkola Miejskiego nr 10, poszukując własnej tożsamości Nasza Społeczność przyjęła za patronkę postać związaną z Legionowem. Szczególnie znana naszym przedszkolakom i upamiętniona przez mieszkańców miasta jest Wanda Tomczyńska - naujczyciel oraz przyjaciel dzieci i młodzieży.

Przedszkole nr 10 w ten sposób honoruje tę postać, tak hostorycznie związaną z Legionowem, a jednoczesnie bliską naszym priorytetom wychowawczym.

Aby pielęgnować pamięć o naszej Patronce przedszkolaki 17 września składają kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Wandzie Tomczyńskiej.

TOM2.jpg (731 KB) TOM.jpg (434 KB) TOM3.jpg (526 KB)

 

Wanda Tomczyńska urodziła się 25 marca 1910 roku w Warszawie. Przed wybuchem II wojny światowej uzyskała dyplom nauczycielski. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w roku szkolnym 1938/39 jako nauczycielka języka polskiego.

W czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1942 organizowała i prowadziła komplety tajnego nauczania w Legionowie a w oficjalnie istniejacej szkole handlowej organizowała nauczanie uzupełniające według programu przewidzianego dla szkół zdelegalizowanych przez okupanta. Jednocześnie już jesienią 1939 roku, podjeła działalność konsporacyjna w szeregach ZWZ-AK w Legionowie. Przyjęła pseudonim "Ala". Kolportowała biuletyny z nasłuchu radiowego, była łączniczką między powstałym sztabem I Rejonu ZWZ-AK w Legionowie a sztabem VII Obwodu "Obroża". Następnie prowadziła kancelarię sztabu I Rejonu, jednocześnie spełniała rolę skrzynki sztabowej, wykonując pracę kurierki sztabu i pełniąc funkcję komendantki Wojskowej Służby Kobiet w I batalionie I Rejonu AK.

W godzinie "W" współdziałała z oddziałami pierwszej linii, nie zaprzestając pełnienia swych funkcji po ustaniu walk. W październiku 1944 roku została aresztowana przez gestapo i uwięziona. Była przesłuchiwana w Twierdzy Modlin, skąd udało się jej zbiec. W listopadzie 1944 roku, rozpoczęła prowadzenie kancelarii sztabu nowo utworzonego Obwodu "Wrona".

W lutym 1945 roku Wanda Tomczyńska wróciła do Legionowa i pracowała społecznie na rzecz swojego miasta.

W 1949 roku Komenda Główna AK w Londynie mianowała ją na stopień porucznika Armii Krajowej.

Opublikowała szereg artykułów o Wojskowej Służbie Kobiet w Legionowie, o tajnym Gimnazjum i Liceum oraz jego nauczycielach i uczniach. "Porucznik AK "Ala" - przez swoich uczniów z Warszawskich  liceów nazywana "Telimeną", swoje sukcesy zawodowe jako nauczyciela języka polskiego tłumaczyła w ten sposób: "Może dlatego że kochałam wielką polska literaturę i że kocham uczyć, i sama cieszyłam się na te lekcje". Cieszyła się że jej dawni uczniowie odwiedzali ją i mówiła, że nie ma dla nauczyciela większej radosci, niz gdy zyje w pamięci swoich uczniów. Była pedagogiem wzbudzajacym szacunek, respekt, dającym swoją postawą świadectwo przyjętym zadadom, co nie było łatwe w tamtych czasach. Odznaczała się poczuciem humoru, co bardzo miło wpsominają jej uczniowie.

W 1995 roku za całokształt zasług dla miasta Wanda Tomczyńka otrzymała tytuł Honorowego Obywatela Miata Legionowa. Jedną z ulic w Legionowie nazwano jej imieniem. Za zasługo Wanda Tomczyńska została nagrodzna licznymi odznaczeniami, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Na kilka dni przed śmiercią powiedziała: "W życiu zawsze trzeba robić to, co człowiek uważa za słuszne, stanowczo stać przy swoich przekonaniach, kiedy trzeba-milczeć, ale kiedy trzeba-mówić, bez względu na konsekwencje. Tak postępowałam i wiem, że słusznie." Zmarła 17  września 1998 roku. Spoczywa na cmentarzu Legionowskim.

 

Na podstawie materiałów Zarządu Koła nr1 "Brzozów"-Legionowo Okręgu Warszawa-Powiat ŚZŻAK