Rodzaje opłat

Liczba odwiedzających: 3147
Koszty i sposoby naliczania

Na koszty ponoszone przez Rodziców składają się:

- Opłata za wyżywienie: 10 zł/za dzień  (5 zł jeśli dziecko nie korzysta w danym dniu z obiadu i zostanie to zgłoszone do godziny 9:00 bieżącego dnia).

- Opłata za pobyt: 1zł za każdą rozpoczętą godzinę  między 13:00 a 16:00 (3 godziny).

Nr konta: Santander -72 1090 1841 0000 0001 5691 2763

 

- Rada Rodziców: 40 zł miesięcznie (wpłaty na inne konto niż przedszkolne; kwota ustalana corocznie przez przedstawicieli Rady Rodziców).

Nr konta: Bank Spółdzielczy Legionowo - 25 8013 0006 3001 0016 6764 0001