Dni Bezpiecznego Przedszkola.

Data: 16.06.2021 r., godz. 00.00    122
14 i 15 czerwca 2021 roku pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch” obchodzimy w naszym Przedszkolu Dni Bezpiecznego Przedszkola.

Nasze Przedszkole w 2014 roku otrzymało certyfikat "Bezpieczne Przedszkole". Corocznie, w czerwcu organizujemy zajęcia dotyczące bezpiecznego zachowania się w domu, na ulicy i w przedszkolu. W tym roku ze względu na waruki epidemiczne, nie mogliśmy zorganizować happeningu, który był naszą tradycją. Mimo tego w grupach zoraganizowane zostały inne ciekawe zabawy.