Rytmika w naszym przedszkolu

Data: 05.04.2024 r., godz. 00.00    514
Jedne z najbardziej lubianych przez dzieci zajęć.

Rytmika z naszym przedszkolu to wspaniała zabawa. Rozwija poczucie rytmu, koncentrację uwagi, umiejętności motoryczne a także uwrażliwia na muzykę. Wpływa na harmonijny rozwój w obszarze społecznym, emocjonalnym, ale również w  fizycznym i ruchowym. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach rytmiki, są bardzo zaangażowane. 

                      1712154211271 (1).jpg (2.76 MB)          1712154211262 (1).jpg (3.19 MB)

                       1712154211289 (1).jpg (2.70 MB)         1712154291486.jpg (2.79 MB)                                                                   1712154291465.jpg (3.19 MB)         1712154291505.jpg (2.85 MB)

                                                                      1712154291476.jpg (2.70 MB)