Organizacja dyżuru wakacyjnego.

Data: 21.04.2021 r., godz. 00.00    Liczba odwiedzających: 480

Dyżur wakacyjny.

Przypominamy, że tegoroczny dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2021 r. będzie przebiegał na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym. Każde przedszkole będzie prowadziło dyżur wakacyjny tylko dla dzieci zeswojej placówki. Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego oraz bezpośrednio w przedszkolu. Zapisując dziecko w systemie elektronicznie rodzic wybiera terminy dyżuru placówki, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

Ze względów technicznych nie jest możliwe zablokowanie możliwości wyboru innej placówki.

Natomiast wybranie innego przedszkola niż macierzyste spowoduje, że Państwa dziecko, nie będzie brane pod uwagę przy przyjmowaniu na dyżur wakacyjny do tej placówki. Rodzic wybierając placówkę inną niżmacierzysta otrzymuje poniższą informację: „Każde przedszkole prowadzi dyżur wakacyjny tylko dla dzieci ze swojej placówki. Jeśli na liście wybrano inne przedszkole, niż to do którego dziecko aktualnie uczęszcza, to takie przedszkole nie będzie brane pod uwagę podczas przyjęcia na dyżur.”

Prosimy o racjonalne planowanie opieki wakacyjnej.

Opieka nad dziećmi: 1 lipca – 16 lipca 2021 oraz 5 sierpnia – 31 sierpnia 2021 

Przerwa w pracy przedszkola: 19 lipca – 4 sierpnia 2021

Strona zapisów na dyżur wakacyjny dla rodziców:

legionowo-dyzury.pzo.edu.pl

Harmonogram zapisów na dyżur wakacyjny w przedszkolu w 2021 roku.

Od 21 kwietnia, godz: 9:00 do 6 maja, godz: 16:00 - rejestracja w systemie kart zgłoszenia o przyjęcie na dyżur. Rodzic dokonuje rejestracji, nie będzie możliwości pobrania karty zgłoszenia.

12 maja, godz: 12:00 - informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny (będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz w przedszkolu).

Od 12 maja do 24 maja Rodzic będzie miał możliwość, po zalogowaniu się na konto dziecka, potwierdzenia korzystania z dyżuru wakacyjnego lub potwierdzenia bezpośrednio w przedszkolu.

28 maja godz: 13:00 - informacja o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz bezpośrednio w przedszkolu.  

 

Szczegółowe informacje link poniżej.

dyżur wakacyjny2021.pdf (89 KB)