Wyniki rekrutacji do przedszkola

Data: 09.04.2021 r., godz. 11.30    291
Informacja dotycząca list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wyniki rekrutacji:

Lista kandydatów przyjętych.pdf (297 KB)

 

Lista kandydatów nieprzyjętych.pdf (635 KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przypominamy, że konieczne jest potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola od 9 kwietnia od godziny 12.30 do 16 kwietnia do godziny 16.00  

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych na rok szkolny 2021/2022:

Lista kandydatów zakwalifikowanych.pdf (297 KB)

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Lista kandydatów niezakwalifikowanych.pdf (696 KB)

 

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do placówki pierwszego priorytetu

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do placówki pierwwszego priorytetu.pdf (135 KB)

 

Lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych, którzy kandydowali do placówki z pierwszego priorytetu

Lista kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych.pdf (192 KB)

 

informacja dotycząca list.odt (20 KB)