"Super mieć babcię i dziadka"

Liczba odwiedzających: 63
  • "Jak można spędzać czas z babcią i dziadkiem" - burza mózgów.
  • "Moi dziadkowie" - zasady kulturalnego zachowania wobec starszych ludzi - zabawa słownikowa.
  • "Cza-cza dla babci idziadka" - zabawy przy piosence.
  • "Kolorowe kwiaty" - papieroplastyka. Przygotowanie upominków dla babc i dziadków z okazji ich święta.
  • "Święto Babci i Dziadka" - słowno-muzyczne życzenia (wierszyki-piosenki) przesłane w formie filmiku udostępnionego rodzicom.