"Papa Smerf w świecie bajek" - innowacja

Liczba odwiedzających: 97

Przedszkolaki odbyły czytelniczą podróz z Papą Smerfem, zdobywając umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. W ramach innowacji Papa Smerf wędrował do domów przedszkolaków. Maskotka została wyposażona w dzienniczek, w którym rodzice wpisali tytuł utworu który został przeczytany, a dzieci wraz z pomocą rodzica wykonali pamiątkowy rysunek. Głównym celem było rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dzieci.

s1.jpg (87 KB) s2.jpg (76 KB) s3.jpg (135 KB) s4.jpg (84 KB) s5.jpg (66 KB)