"Dzieci uczą rodziców"

Liczba odwiedzających: 75

Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem zajęć przeprowadzonych podczas akcji, przenoszenie informacji i wiedzy z przedszkola do domu i utrwalanie ich z rodzicami.